Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Kurz je už plne obsadený!

Termín konania: Od 9:00 do 14:00
21.2.2009 - sobota, 27.2.2009 - piatok, 6.3.2009 - piatok,
13.3.2009 - piatok, 20.3.2009 - piatok, 27.3.2009 - piatok,
4.4.2009 - sobota, 17.4.2009 - piatok, 15.5.2009 - piatok,
22.5.2009 - piatok, 29.5.2009 - piatok, 5.6.2009 - piatok
Miesto konania: FEI STU
Ilkovičova 3
Bratislava 1
SK - 812 19
Slovak Republic
Usporiadateľ : Centrum Excelencie „CENAMOST"
Spoluusporiadateľ:        KME FEI STU v Bratislave - eLearn central
Kontaktná osoba: Doc. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.,
602 91 324
lubica.stuchlikova [at] stuba.sk

Realizácia kurzov programovania v Adobe Flash (Tvorba inteligentnej grafiky, Základy programovania a 3D programovanie) na vytvorenie bázy na tvorbu interaktívnych animácií a multimediálnych prvkov ako súčastí elektronického vzdelávania. Prednášať bude skúsený pedagóg a odborník v programovaní v Adobe Flash Ing. Jiří HRBÁČEK,Ph.D. z Katedry technické a informační výchovy PdF Masarykovy univerzity v Brne. Nosnou cieľovou skupinou sú záujemcovia z radov študentov a zamestnancov FEI STU v Bratislave podieľajúci sa na tvorbe interaktívnych vzdelávacích materiálov na vzdelávacom portáli eLearn central.

Aktualizované: 25.2.2009