Prejsť na obsah
Dianie na FEI
Cieľom periodickej prípravy na experimentálnych reaktoroch je zopakovanie a prehĺbenie poznatkov z Teórie jadrových reaktorov a Experimentálnej reaktorovej fyziky ako i získanie praktických poznatkov rôznych spôsobov merania a vyhodnocovania vybraných parametrov reaktora. Cvičenia na experimentálnom reaktore tvoria teoretickú fázu pokračujúceho vzdelávania vybraných pracovníkov držiteľa oprávnenia a uskutoční sa v rámci „periodickej prípravy" kontrolných fyzikov SE a. s. EMO 1. a 2. bloku. Sledovaným cieľom prípravy na experimentálnych reaktoroch je zvýšenie kultúry bezpečnosti a kvality prípravy tým, že jadrovo nebezpečné operácie v činnostiach s veľkou pomernou zmenou výkonu pri kladnom vnose reaktivity bez uplatnenia spätnej väzby budú precvičované na experimentálnom reaktore. Súčasne bude prehĺbená príprava o časť, ktorá zahŕňa oblasť detekcie neutrónov v podmienkach silných sprievodných polí gama žiarenia. Periodická príprava sa uskutoční v dvoch skupinách.

Termín konania
  Prvá skupina: 22. až 26.03.2010; druhá skupina 12. až 16.04.2010 
Miesto konania
  Prvá skupina: 22. a 23.03.2010 STU FEI miestnosť A616; 24.až 26.03.2010 ČVUT Praha -pracovisko školského jadrového reaktora VR1; druhá skupina 12. a 13.04.2010 STU FEI miestnosť A616; 14. až 16.04.2010 ČVUT Praha -pracovisko školského jadrového reaktora VR1.
Usporiadateľ
  KJFT FEI STU
Spoluusporiadateľ
  ČVUT FJFI pracovisko školského jadrového reaktora VR1.
Kontaktná osoba
  doc. Ing. Ján Haščík, PhD.; 602 91 289; jan.hascik@stuba.sk