Prejsť na obsah
Dianie na FEI
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, § 4, ods. 9 a 10, na zasadnutí Vedeckej rady Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, Ilkovičova 3, v B-klube FEI STU, prízemie,  sa dňa
25.  mája  2010 o 9.00 hodine

bude konať verejná inauguračná prednáška  

doc. Ing.  Petra Hubinského, PhD.,

pracovníka Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, na tému

Riadenie kmitavých systémov s nízkym tlmením.doc. Ing. Ján Vajda, PhD.
dekan FEI STU