Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Vážení absolventi,

všetkým nám, absolventom, rodičom i zainteresovaným pracovníkom fakulty záleží na tom, aby sa promócie v júli 2010 stali dôstojným aktom, ktorým ukončíte vysokoškolské štúdium

Aby sme sa vyhli zhonu a nedorozumeniam v súvislosti s vybavovaním niektorých formalít, obraciame sa na Vás s nasledovnými upozorneniami:

  1. V deň štátnej skúšky – každý absolvent je povinný po jej vykonaní dostaviť sa na pedagogické oddelenie k ročníkovému referentovi – E. Psotka
  2. Promócia absolventov  jún 2010 sa uskutoční  v dňoch  14. 7. 2010 a 15. 7. 2010 - Aula Aurela Stodolu, Strojnícka fakulta STU, Námestie Slobody 
  3. Nácvik promočného aktu s bezpodmienečnou účasťou všetkých absolventov sa uskutoční v pondelok 12. 7. 2010.  Program na tento deň je nasledovný:
    1. 9,00 – 11,00 hod. - Pedagogické oddelenie FEI – absolvent podpíše prevzatie vysvedčenia a diplomu, odovzdá potvrdenie o vrátení študijnej literatúry, odovzdá potvrdenie z internátu – z ubytovacieho oddelenia,
    2. 14,00 hod. - Aula A. Stodolu, Strojnícka fakulta STU, Námestie Slobody - nácvik
  4. Harmonogram promócií absolventov jún 2010
14. 7. 2010 streda
1.skupina o 9,00 hod.
  Elektroenergetika
Fyzikálne inžinierstvo
2.skupina o 12,00 hod.
  Mikroelektronika
Rádioelektronika
3.skupina o 15,00 hod.
  Robotika, Kybernetika
Meracia a informačná technika

15. 7. 2010 štvrtok

1.skupina o 9,00 hod.
  Aplikovaná informatika
2.skupina o 12,00 hod.
  Telekomunikácie (A - K)
3.skupina o 15,00 hod.
  Telekomunikácie (L - Z)

 

Upozorňujeme všetkých na uznesenie Kolégia dekana z 26.5.1992, v zmysle ktorého absolventi, ktorí neodovzdajú včas študijnú literatúru alebo budú mať iné podlžnosti voči fakulte, nemôžu sa zúčastniť promócií a budú im zadržané doklady o ukončení štúdia.

Fotografovanie na promóciách je zabezpečené. Rovnako si môžete objednať videozáznam z promócie - bližšie informácie sa dozviete na nácviku promócií. Fotografie a videozáznamy zabezpečujú pracovníci, ktorým fakulta udelila na túto činnosť licenciu.

Na záver žiadame Vás i Vami pozvaných hostí, aby ste svojím správaním prispeli
k vysokej spoločenskej a kultúrnej úrovni našich promócií.

Poznámka - upozorňujeme, že poistenie ako "študent" v zdravotnej a sociálnej poisťovni končí absolventovi dňom vykonania štátnej skúšky a preto v deň jej absolvovania si každý z Vás na PGO vyplní potvrdenie o absolvovaní celého štúdia na FEI STU, t. z. aj o bakalárskom štúdiu!

Absolvent je povinný do 8 dní ohlásiť zdravotnej poisťovni ukončenie štúdia.

Pedagogické oddelenie