Prejsť na obsah
FEI STU

prof. Dr. Ing. Miloš Oravec
dekan
milos.oravec [at] stuba.sk
tel. č.: +421 2 6029 1 135, +421 2 6542 7 123
fax: +421 2 6542 0 415

prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
štatutárna zástupkyňa dekana,
prodekanka pre vedu, výskum a ľudské zdroje
viera.stopjakova [at] stuba.sk
tel. č.: +421 2 6029 1 149

Ing. Stanislav Sojak, PhD.
prodekan pre bakalárske štúdium
stanislav.sojak [at] stuba.sk
tel. č.: +421 2 602 91 229

doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.
prodekanka pre inžinierske a doktorandské štúdium
eva.miklovicova [at] stuba.sk
tel. č.: +421 2 6029 1 604

Ing. Peter Telek, PhD.
prodekan pre rozvoj
peter.telek [at] stuba.sk
tel. č.:

doc. Ing. Radoslav Vargic, PhD.
prodekan pre informatizáciu a zahraničné vzťahy
radoslav.vargic [at] stuba.sk
tel. č.: +421 948 906 321

Mgr. Peter Miklovič, PhD.
tajomník fakulty
peter.miklovic [at] stuba.sk
tel. č.: +421 918 563 661

prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
predseda Akademického senátu FEI STU
peter.hubinsky [at] stuba.sk
tel. č.: +421 2 6029 1 608