Prejsť na obsah
Dianie na FEI

 

Protokol z volieb členov a náhradníkov do AS STU na obdobie 2011 – 2015

Voľby sa konali 12. mája 2011 v B-klube fakulty

 

Počet oprávnených voličov:  270 
Počet hlasovacích lístkov odovzdaných voličom: 145 
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov volebnej komisii:  145 
Počet platných hlasovacích lístkov:  144 
 

Zoznam kandidátov v abecednom poradí s uvedením počtu získaných hlasov:

1. prof. Ing. Daniela Ďuračková, PhD.    56
2. doc. Ing. Ladislav Harmatha, PhD.     60
3. prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.    55
4. prof. Ing. František Janíček, PhD.    73
5. doc. Ing. Jaroslav Lelák, PhD.    77
6. doc. Ing. Danica Rosinová, PhD.    78
7. doc. Ing. Ján Vajda, CSc.    64

 

Zoznam kandidátov zvolených do AS STU podľa počtu získaných hlasov:

1. doc. Ing. Danica Rosinová, PhD. 
2. doc. Ing. Jaroslav Lelák, PhD. 
3. prof. Ing. František Janíček, PhD. 
4. doc. Ing. Ján Vajda, CSc. 

 

Zoznam náhradníkov zvolených do AS STU podľa počtu získaných hlasov:

1. doc. Ing. Ladislav Harmatha, PhD. 
2. prof. Ing. Daniela Ďuračková, PhD.  
3. prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. 

 

Bratislava 12. mája 2011.

Volebná komisia Zamestnaneckej časti AS FEI STU:

1. doc. Ing. Ján Hribik, PhD.  predseda Volebnej komisie 
2. doc. Ing. Peter Bokes, PhD.  člen VK 
3. doc. Ing. Peter Fuchs, PhD.  člen VK 
4. Ing. Matúš Jókay  člen VK 
5. doc. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.  člen VK