Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Realizácia kurzov programovania v Adobe Flash (Tvorba inteligentnej grafiky a základy objektového programovania a 3D programovanie) na vytvorenie bázy na tvorbu interaktívnych animácií a multimediálnych prvkov ako súčastí elektronického vzdelávania.
Prednášať bude skúsený pedagóg a odborník v programovaní v Adobe Flash doc. Ing. Jiří HRBÁČEK, Ph.D. z Katedry technické a informační výchovy PdF Masarykovy univerzity v Brne. Nosnou cieľovou skupinou sú záujemcovia z radov študentov a zamestnancov FEI STU v Bratislave podieľajúci sa na tvorbe interaktívnych vzdelávacích materiálov na vzdelávacom portáli eLearn central.

Termín konania Od 8:00 - 9:30 začiatočníci
Od 9:45 - 11:15 pokročilí
27. 9. 2012 - štvrtok, 4. 10. 2012 - štvrtok, 11. 10. 2012 - štvrtok, 18. 10. 2012 - štvrtok,
25. 10. 2012 - štvrtok, 8. 11. 2012 - štvrtok, 15. 11. 2012 - štvrtok, 22. 11. 2012 - štvrtok,
29. 11. 2012 - štvrtok, 6. 12. 2012 - štvrtok, 13. 12. 2012 - štvrtok, 20. 12. 2012 - štvrtok
Miesto konania FEI STU
Ilkovičova 3
Bratislava 1
SK - 812 19
Slovak Republic
Usporiadateľ ÚEF FEI STU v Bratislave
Spoluusporiadateľ ÚEF FEI STU v Bratislave - eLearn central
Kontaktná osoba doc. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.,
602 91 324, 0902618317,
lubica.stuchlikova [at] stuba.sk, lubica.stuchlikova [at] gmail.com