Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky STU oznamuje, že v rámci vymenúvacieho konania v odbore 5.2.30. Elektroenergetika

doc. Ing. Vladimíra Šályho, PhD.

pracovníka Fakulty elektrotechniky a informatiky STU, sa dňa 3. 6. 2014 o 10.00 hod. v B-klube FEI STU v Bratislave, Ilkovičova 3 uskutoční inauguračná prednáška pod názvom:

Fotovoltické zdroje elektrickej energie – vysokoúčinná fotovoltika