Prejsť na obsah
Dianie na FEI
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU zastúpená dekom, so sídlom Ilkovičova  3, 812 19  Bratislava v súlade § 77, odst. 1, 2 a 4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie:
Ďalšie podrobnosti a podmienky podania prihlášky sú uvedené priamo vo zverejnených dokumentoch.