Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Mgr. Tomáš Fabšič je TOP Študentskou osobnosťou roka. Na FEI STU študuje pod vedením prof. RNDr. Otokara Grošeka, PhD. a venuje sa post-kvantovej kryptografii. 

Mgr. Tomáš Fabšič absolvoval bakalárske štúdium v odbore matematika na University of Warwick vo Veľkej Británii. Počas štúdia na University of Warwick získal niekoľko ocenení za vynikajúce akademické výsledky. Následne získal vysoko prestížne štipendium Gates Cambridge Scholarship od Bill and Melinda Gates Foundation na štúdium kurzu Master of Advanced Study in Mathematics na University of Cambridge.

Po štúdiu na University of Cambridge sa Mgr. Fabšič vrátil na Slovensko. Na FEI STU študuje Mgr. Tomáš Fabšič pod vedením prof. RNDr. Otokara Grošeka, PhD. a venuje sa post-kvantovej kryptografii. Post-kvantová kryptografia sa zaoberá návrhom a analýzou kryptografických systémov odolných voči útokom pomocou kvantového počítača. Existencia výkonných kvantových počítačov by totiž znamenala, že v súčasnosti používané asymetrické kryptosystémy (napr. RSA) by už neboli bezpečné a bolo by potrebné ich nahradiť novými bezpečnými kryptosystémami. Kvôli pokroku vo vývoji kvantových počítačov je návrh bezpečných post-kvantových kryptosystémov čoraz urgentnejším vedeckým problémom.

V roku 2016 zvládli Mgr. Fabšič spolu s Ing. Ondrejom Gallom, PhD. technológiu akustických kryptografických útokov. Jedná sa o technológiu nedávno vyvinutú v Izraeli, ktorá umožňuje na základe merania zvuku laptopu alebo stolového počítača počas vykonávania kryptografickej operácie určiť hodnotu tajného kľúča. Odvtedy prezentovali Mgr. Fabšič s Dr. Gallom túto technológiu na viacerých medzinárodných konferenciách (CECC 2016, CryptArchi 2017). V októbri 2016 prezentovali Mgr. Fabšič a Dr. Gallo technológiu akustických kryptografických útokov na Worcester Polytechnic Institute v USA. V súčasnosti je Tomáš členom riešiteľského kolektívu nového grantu NATO pod názvom Quantum-safe Authenticated Group Key Establishment.
Mgr. Tomáš Fabšič zároveň získal aj ocenenie v kategórii Informatika a matematicko-fyzikálne vedy.