Prejsť na obsah
Ponuky práce

   

REMING CONSULT a.s. je projektová, inžinierska a konzultačná spoločnosť, ktorá ponúka komplexné služby pri príprave a riadení projektov. Špecializuje sa najmä na oblasť dopravnej infraštruktúry, občianskej a administratívnej výstavby, inžinierskych a priemyselných stavieb. Navrhuje celkové technické riešenie vrátane mostných a inžinierskych objektov, zabezpečovacích a oznamovacích systémov, trakčného vedenia a elektrických inštalácií. Rieši dopravnú technológiu, ekonomiku dopravy a náklady stavby.

REMING CONSULT a.s. zabezpečuje posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), inžiniersku činnosť pre všetky stupne projektovej prípravy a majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností. Realizuje geodetické činnosti ako geodetické zameranie, overovanie inžinierskych sietí, budovanie vytyčovacej siete, tvorba geometrických plánov a výkupových elaborátov.

Navštívte nás na www.reming.sk/kariera

   

Momentálne hľadáme kandidátov na pozíciu: