Fakulta elektrotechniky a informatiky

Prejsť na obsah
Chcem vedieť viac
Poslaním Fakulty elektrotechniky a informatiky, jednej z najstarších tech- nických fakúlt na Slovensku s bohatou vedeckou a výskumnou činnosťou, je poskytovanie kvalitného vzdelávania na báze slobodného vedeckého bádania a tvorivej výskumnej práce.