Prejsť na obsah
Absolventi

 Vitajte opäť na pôde fakulty! Spolok absolventov Fakulty elektrotechniky a informatiky STU vám pomôže zostať v kontakte so svojou fakultou a univerzitou. Budeme radi, ak sa naša spolupráca neskončí udelením vysokoškolského titulu a spoločne sa budeme podieľať aj na ďalších aktivitách, vzdelávacích podujatiach či projektoch.

Zašlite nám svoje aktuálne údaje, aby sme vám mohli zasielať aktuality, novinky a ďalšie informácie zo života na fakulte.

Naším cieľom je:
  • združovať na báze dobrovoľnosti absolventov a priateľov FEI STU (EF SVŠT) v Bratislave,
  • rozširovať a poskytovať odborné, vedecké a vedecko-technické informácie z oblasti automatizácie, elektroenergetického a silnoprúdového inžinierstva, elektromateriálového inžinierstva, elektroniky a informatiky,
  • poskytovať pomoc členom Spolku pri ich celoživotnom vzdelávaní v odbore pôsobenia, poskytovať informácie o konferenciách, sympóziách, odborných seminároch, prípadne o výstavách, na organizovaní ktorých sa podieľa FEI STU,
  • pomôcť pri nadväzovaní kontaktov s pracoviskami doma i v zahraničí a pri propagácii ich produktov.