Prejsť na obsah
Doktorandské štúdium

akademický rok 2021 / 2022

Zápis

 
Posledný termín podania prihlášky 31. 5. 2022
Termín konania prijímacej skúšky 20. 6. 2022, 21. 6. 2022 a 22. 6. 2022
Zápis do 1. roku doktorandského štúdia 25. 8. 2022
Začiatok výučby 1. 9. 2021
Zimný semester 1. 9. 2021 - 28. 2. 2022
Letný semester 1. 3. 2022 - 31. 8. 2022
Odovzdanie písomnej práce k dizertačnej skúške denní do 31. 1. 2022 / externí do 31. 7. 2022
Termín dizertačnej skúšky denní do 28. 2. 2022 / externí do 31. 8. 2022
Odovzdanie dizertačnej práce
(najneskôr 3 mesiace pred ukončením štúdia) do 31. 5. 2022
Aktualizácia individuálneho študijného plánu  
Študenti do 30. 6. 2022
Školitelia do   1. 8. 2022
Predsedovia odborových komisií do 23. 8. 2022
Elektronický zápis študentov do ďalšie ročníka od 15. 7. 2022 do 31. 8. 2022
(elektronický zápis si robí v AISe študent)