Prejsť na obsah
Doktorandské štúdium

Doktorand v dennej forme štúdia (DFŠ) má nárok na študijné voľno. Rozsah študijného voľna v danom akademickom roku je zhodný s počtom dní prázdnin uvedených v https://www.stuba.sk/sk/studenti/organizacia-akademickeho-roka/harmonogram-akademickeho-roka-2021-2022.html?page_id=12580

Čerpanie študijného voľna na žiadosť doktoranda DFŠ s predchádzajúcim súhlasom školiteľa povoľuje alebo nariaďuje vedúci školiaceho pracoviska alebo dekan.

Žiadosť o študijné voľno

Nevyčerpané študijné voľno sa do nasledujúceho akademického roku neprenáša.

Rektorské, prípadne dekanské voľno sa vzťahuje aj na doktorandov DFŠ, ak nie je vyhlásené inak.

V akademickom roku 2021 / 2022 je počet dní prázdnin 55 (pracovných dní).