Prejsť na obsah
Doktorandské štúdium

Doktorand v dennej forme štúdia (DFŠ) má nárok na študijné voľno. Rozsah študijného voľna v danom akademickom roku je zhodný s počtom dní prázdnin uvedených v https://www.stuba.sk/sk/studenti/organizacia-akademickeho-roka/harmonogram-akademickeho-roka-2020-2021.html?page_id=11656.

Čerpanie študijného voľna na žiadosť doktoranda DFŠ s predchádzajúcim súhlasom školiteľa povoľuje alebo nariaďuje vedúci školiaceho pracoviska alebo dekan.

Nevyčerpané študijné voľno sa do nasledujúceho akademického roku neprenáša.

Rektorské, prípadne dekanské voľno sa vzťahuje aj na doktorandov DFŠ, ak nie je vyhlásené inak.

V akademickom roku 2020 / 2021 je počet dní prázdnin 48 (pracovných dní).