Prejsť na obsah
Ponuky práce

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • vykonávanie skúšok elektrických zariadení,
 • posudzovanie zhody elektrických zariadení a zariadení a ochranných systémov určených na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére,
 • posudzovanie technickej bezpečnosti strojov a zariadení,
 • posudzovanie dokumentácie stavieb a technológií,
 • preverovanie odbornej spôsobilosti osôb a organizácií.

 

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

 • 1100 – 2000 EUR - finálna úroveň mzdy závisí od individuálnych schopností a skúseností uchádzača,  
 • ďalšie benefity (odmeny, 13. plat, príspevok na DDS, príspevok na zdravotnú starostlivosť, príspevok na rekreáciu, príspevok na stravovanie nad rámec zákona a pod.).

 

Zamestnanecké výhody a benefity

 • odborný zácvik a možnosti ďalšieho odborného rastu (odborné kurzy, semináre, školenia) a zvyšovania kvalifikácie v oblasti bezpečnosti technických zariadení,
 • služobný mobilný telefón a notebook s pripojením na internet,
 • úhrady za používanie vlastného motorového vozidla na pracovné cesty,
 • možnosť účasti na tvorbe predpisov a noriem,
 • zahraničné pracovné cesty (podmienkou je znalosť jazyka),
 • možnosť ďalšieho vzdelávania.

 

Vzdelanie v odbore a prax

 • Vysokoškolské vzdelanie elektrotechnického  smeru (I. stupeň).
 • Vítaná je prax v oblasti technických zariadení alebo v oblasti bezpečnostno-technických služieb (revízny technik, konštruktér, projektant, bezpečnostný technik, inšpektor práce).
 • Pozícia je vhodná aj pre absolventov.

Za odbornú prax sa považuje činnosť pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, oprave, údržbe, prevádzke, odborných prehliadkach a odborných skúškach vyhradených technických zariadení a strojov, činnosť pri posudzovaní zhody výrobkov, činnosť bezpečnostného technika, činnosť inšpektora práce, činnosť pri kontrole a výkone štátnej správy v oblasti BOZP a posudzovania zhody v oblasti určených výrobkov.

Jazykové znalosti
anglický jazyk - stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti
práca s počítačom – používateľ Microsoft 365

​Ďalšie požiadavky

 • bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom z registra trestov),
 • profesionálna dôveryhodnosť a technická spôsobilosť,
 • dobré komunikačné schopnosti,
 • samostatnosť,
 • organizačné schopnosti, schopnosť rozhodovať,
 • skúsenosti z rokovaní s klientom,
 • dobrý písomný prejav,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • vodičský preukaz (skupina B),
 • osvedčenie revízneho technika (vítané, nie je podmienkou),
 • vlastné motorové vozidlo s možnosťou využívania na pracovné cesty (vítané).