Prejsť na obsah
Aktuality pre študentov

Kontaktná osoba:

PaedDr. Eduard Psotka
tel.: 02/602 91 741

e-mail: eduard.psotka [at] stuba.sk


28. 08. 2020: Pokyn riaditeľa UZ ŠDaJ k ubytovaniu pre akademický rok 2020 / 2021   


Systém ubytovania „Ubytovanie STU“ pre akademický rok 2020 / 2021  je spustený od 1.6.2020. Študenti, ktorí majú záujem o ubytovanie, si musia podať elektronickú žiadosť pre pridelenie ubytovania v systéme ubytovanie.stuba.sk do 15.7.2020, 23:59:59 hod. (neplatí pre novonastupujúcich prvákov).

gif Pokyny k ubytovaniu pre ak. rok 2020 / 2021

gif Smernica rektora č.3/2017 - Pravidlá prideľovania ubytovania študentom v ŠD STU ikona (661 kB)

gif Kritériá pre prideľovanie ubytovania študentom STU na ak. r. 2020 / 2021 ikona (274 kB)

gif Kritériá FEI (Dodatok podľa čl. 4 bod 6_2020 / 2021) ikona (160 kB)

gif Pokyny k nástupu do ubytovacieho zariadenia STU pre novonastupujúcich študentov 1. ročníka

   ikona (173 kB)

gif Pokyny k nástupu do ubyt. zariadenia STU pre pokračujúcich študentov 2.-4. ročníka Bc. a Ing. štúdia

   ikona (174 kB)

gif Prideľovanie bodov zo zdravotných dôvodov ikona (125 kB)

gif Erasmus počas ZS - pokyny ikona (143 kB) 

Elektronické podávanie žiadosti pre pridelenie ubytovania platí pre všetkých študentov bakalárskeho, inžinierskeho aj doktorandského štúdia (okrem zahraničných študentov, ktorí si podávajú žiadosť písomne na Účelové zariadenie Študentské domovy a jedálne STU).

Systém neumožní podať si žiadosť nikomu s trvalým pobytom v Bratislave.

Po podaní žiadosti Vám systém automaticky vypočíta bodové hodnotenie pre štúdium, časovú dostupnosť ako aj sociálne štipendium podľa „Kritérií pre pridelenie ubytovania STU“.

gif Inštrukcie pre nastupujúcich prvákov prijatých v 1. kole ikona (420 kB)

gif Inštrukcie pre nastupujúcich prvákov prijatých v 2. kole  ikona (242 kB)

 

Súčasne vás dopredu upozorňujeme na automatické (systémové) rušenia ubytovania v prípade, ak:

1) si študent do stanoveného termínu od pridelenia ubytovania nerezervuje izbu,

2) si študent po schválenej rezervácií pre 1. a 2. kole neuhradí cenu za ubytovanie do 31.augusta,

3) si študent, ktorému bola schválená rezervácia izby až od septembra, neuhradí cenu za

ubytovanie do 5 pracovných dní od schválenej rezervácie.

                                                                                                                                                                                          

Žiadosti o ďalšie body, ktoré môžete získať v súlade s „Kritériami pre pridelenie ubytovania STU“ resp. „Dodatkom ku kritériám“ (zdravotné dôvody, darovanie krvi, členstvo v rôznych organizáciách a pod.) ste v tejto mimoriadnej situácii povinný poslať poštou do 26.6.2020 na adresu:

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pedagogické oddelenie
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava

Informácie o ubytovaní a termínoch sú dostupné priamo v systéme. V prípade akýchkoľvek zmien, alebo nových informácií, budeme priebežne informovať.