Prejsť na obsah
Aktuality pre študentov

Kontaktná osoba:

PaedDr. Eduard Psotka
tel.: 02 / 602 91 741, +421 948 984 831

e-mail: eduard.psotka [at] stuba.sk


Komplexné informácie k ubytovaniu v ŠD STU v Bratislave tu.

 

Dôležité predpisy

 

Aktuálne termíny a informácie pre študentov FEI STU   

06. 06. 2022

spustenie systému Ubytovania STU pre akademický rok 2022/2023
do 24. 06. 2022

odovzdávanie žiadostí pre získanie dodatočných bodov pre ubytovanie mailom (eduard.psotka@stuba.sk), osobne alebo poštou na PGO

do 15. 07. 2022   (23:59:59)

podávanie elektronických žiadostí pre pridelenie ubytovania v systéme https://ubytovanie.stuba.sk/  (všetci študenti aj novonastupujúci)

Žiadosti podané po tomto termíne nebudú Ubytovacou komisiou FEI akceptované.

16.07. 2022

pridelenie ubytovania pre študentov FEI

Novonastupujúci prváci prijatí v 2. kole prijímacieho konania môžu podať žiadosť aj po 15. 07. 2022. Ubytovanie im bude pridelené len v prípade voľných kapacít.

Ubytovacia komisia FEI prideľuje ubytovanie študentom do 15. 09. 2022, po tomto termíne prideľuje ubytovanie a rezerváciu konkrétnej izby Ubytovací referát ÚZ ŠDaJ.