Prejsť na obsah
Aktuality pre študentov

Kontaktná osoba:

PaedDr. Eduard Psotka
tel.: 02 / 602 91 741, +421 948 984 831

e-mail: eduard.psotka [at] stuba.sk


Komplexné informácie k ubytovaniu v ŠD STU v Bratislave tu.

 

Dôležité predpisy

 

Aktuálne termíny a informácie pre študentov FEI STU   

01.06. 2021 

spustenie systému Ubytovania STU pre akademický rok 2021/2022 https://ubytovanie.stuba.sk/ 
do 25. 06. 2021

odovzdávanie žiadostí pre získanie dodatočných bodov pre ubytovanie mailom (eduard.psotka@stuba.sk), osobne na PGO alebo poštou:

PaedDr. Eduard Psotka
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava

30.06. 2021  

zasadnutie Ubytovacej komisie FEI 

 

do 15. 07. 2021

podávanie elektronických žiadostí pre pridelenie ubytovania v systéme https://ubytovanie.stuba.sk/  (všetci študenti aj novonastupujúci prváci)

Žiadosti podané po tomto termíne nebudú Ubytovacou komisiou FEI akceptované.

16.07. 2021

pridelenie ubytovania pre študentov FEI

Novonastupujúci prváci prijatí v 2. kole prijímacieho konania môžu podať žiadosť aj po 15. 07. 2021. Ubytovanie im bude pridelené len v prípade voľných kapacít.

Ubytovacia komisia FEI prideľuje ubytovanie študentom do 15. 09. 2021, po tomto termíne prideľuje ubytovanie a rezerváciu konkrétnej izby Ubytovací referát ÚZ ŠDaJ.