Prejsť na obsah
Štúdium

 

Kontaktná osoba:

PaedDr. Eduard Psotka
tel.: 02/602 91 741

e-mail: eduard.psotka [at] stuba.sk

Systém ubytovania „Ubytovanie STU“ pre akademický rok 2018/2019 je od 4. 6. 2018 spustený. Študenti, ktorí majú záujem o ubytovanie, si musia podať elektronickú žiadosť pre pridelenie ubytovania v systéme ubytovanie.stuba.sk do 15. 7. 2018 (neplatí pre novonastupujúcich prvákov)

gif Smernica rektora č.3/2017 - Pravidlá prideľovania ubytovania študentom v ŠD STU ikona (557 kB)

gif Pokyny k ubytovaciemu systému na ak. r. 2018 / 2019 ikona (46 kB)

gif Kritériá pre prideľovanie ubytovania študentom STU na ak. r. 2018 / 2019 ikona (102 kB)

gif Kritériá FEI (Dodatok podľa čl. 4 bod 6) ikona (155 kB)

gif Pokyny k nástupu do ubytovacieho zariadenia STU pre novonastupujúcich študentov 1. ročníka

   ikona (173 kB)

gif Pokyny k nástupu do ubyt. zariadenia STU pre pokračujúcich študentov 2.-4. ročníka Bc. a Ing. štúdia

   ikona (174 kB)

gif Prideľovanie bodov zo zdravotných dôvodov ikona (136 kB)

gif Erasmus počas ZS - pokyny ikona (143 kB) 

Elektronické podávanie žiadosti pre pridelenie ubytovania platí pre všetkých študentov bakalárskeho, inžinierskeho aj doktorandského štúdia (okrem zahraničných študentov, ktorí si podávajú žiadosť písomne na Účelové zariadenie Študentské domovy a jedálne STU).

Systém neumožní podať si žiadosť nikomu s trvalým pobytom v Bratislave.

Po podaní žiadosti Vám systém automaticky vypočíta bodové hodnotenie pre štúdium, časovú dostupnosť ako aj sociálne štipendium podľa „Kritérií pre pridelenie ubytovania STU“.

gif Inštrukcie pre nastupujúcich prvákov prijatých v 1. kole ikona (162 kB)

gif Inštrukcie pre nastupujúcich prvákov prijatých v 2. kole  ikona (162 kB)


Upozornenie na automatické (systémové) rušenie ubytovania:

Rezervačný systém  STU automaticky zruší ubytovanie:

  • študentovi prvého, druhého a tretieho stupňa štúdia, ktorý   si do stanoveného termínu od pridelenia ubytovania nerezervuje izbu,
  • ak si študent po schválenej rezervácií pre 1. a 2. kolo neuhradí cenu za ubytovanie do 31. augusta
  • ak si študent, ktorému bola schválená rezervácia izby až od septembra, neuhradí cenu za ubytovanie do 5 pracovných dní od schválenej rezervácie.

Po zrušení ubytovania zašle Systém študentovi správu (e-mail) o zrušení jeho ubytovania s uvedením dôvodu.

    

Upozornenie pre ubytovaných na ŠD Mladosť, bloky A3 a A4  ► tu.

 

                                                                                                                                                                                                Žiadosti o ďalšie body, ktoré môžete získať v súlade s „Kritériami pre pridelenie ubytovania STU“ resp. „Dodatkom ku kritériám“ (zdravotné dôvody, darovanie krvi, členstvo v rôznych organizáciách a pod.) ste povinní si podať na Pedagogickom oddelení FEI, počas úradných hodín u kontaktnej osoby uvedenej v systéme ("požiadavky a profil" > "kritéria a kontakty") do 22. 06. 2018.

Informácie o ubytovaní a termínoch sú dostupné priamo v systéme. V prípade akýchkoľvek zmien, alebo nových informácií, budeme priebežne informovať.