Prejsť na obsah
Aktuality pre študentov

Letný semester akademického roka 2021 / 2022

Stav k 18.05.2022:


kde platí (ak ústavy nestanovia iné časy konania jednotlivých skúšok):

  • 1. beh     od   8:00 do 10:45 hod.
  • 2. beh     od 11:00 do 14:00 hod.
  • 3. beh     od 14:00 do 17:00 hod.
  • 4. beh     od 17:00 do 20:00 hod.

Mgr. David Pancza, PhD.
e-mail: david.pancza [at] stuba.sk