Prejsť na obsah
Aktuality pre študentov

Aktuálne informácie o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom nájdete na webových stránkach STU >>>

 

Pokyny k platbám

Platba v hotovosti na fakulte nie je možná. Úhradu platieb je potrebné vykonať bankovým prevodom.


Banka: 
Štátna pokladnica
IBAN: 
SK06 8180 0000 0070 0008 4998
BIC/SWIFT kód banky: 
SPSRSKBA

  • Variabilný symbol (výpis známok)6108

  • Variabilný symbol (validačná známka, duplikát preukazu, nový ISIC): vygenerovaný systémom pri zadaní objednávky

  • Variabilný symbol (prihláška)vygenerovaný systémom  pri  zadávaní e-prihlášky

  • Variabilný symbol (školné)vygenerovaný  systémom v časti Financovanie štúdia

  • Variabilný symbol (upomienky z knižnice)039120

  • Do správy pre prijímateľa: priezvisko + meno