Prejsť na obsah
Štúdium

Pokyny k platbám

Platba v hotovosti na fakulte nie je možná. Úhradu platieb je potrebné vykonať bankovým prevodom.


Banka:
Štátna pokladnica
IBAN:
SK06 8180 0000 0070 0008 4998
BIC/SWIFT kód banky: SPSRSKBA

Variabilný symbol (výpis známok, validačná známka, duplikát preukazu, nový ISIC) : 6108

Variabilný symbol (prihláška) : vygenerovaný systémom  pri  zadávaní e-prihlášky

Variabilný symbol (školné) : vygenerovaný  systémom v časti Financovanie štúdia

Variabilný symbol (upomienky z knižnice) : 039120

Do správy pre prijímateľa: priezvisko + meno

 

Aktuálne informácie o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom nájdete na webových stránkach STU >>>