Prejsť na obsah
Štúdium

  Štipendijný poriadok STU 

  ikona Motivačné štipendium za vynikajúce študijné výsledky ikona (150 kB) 

  SOCIÁLNE ŠTIPENDIÁ

  január 2009: Vyhláška icon (67 kB)

  Usmernenie icon (145 kB)

  Žiadosť (doc, 155 kB)


  Upozornenie pre študentov, ktorí k dokladom o sociálne štipendium prikladajú potvrdenie z daňového úradu – musí byť na priloženom tlačive (pdf, 279kB)! Prečítajte si priložené informácie Daňového riaditeľstva SR.