Prejsť na obsah
Aktuality pre študentov

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami:

Bc. Blanka Marková
tel.: +421 2 60 291 811
e-mail: blanka.markova [at] stuba.sk

 

  • Všetky užitočné informácie pre študentov so špecifickými potrebami → tu.
  
Pomôcky zakúpené z fondu podpory študentov so špecifickými potrebami a ich umiestnenie na fakulte:

 

Elektronická čítacia lupa ClearView C 24″HD (stolová) – študovňa FEI STU
Komunikačný systém Bellman Audio Domino Pro SET s indukčnou slučkou – Pedagogické oddelenie
(Bc. Blanka Marková)
Skenery - študovňa FEI STU
Software OCR - študovňa FEI STU
Zdravotné stoličky – počítačová učebňa C-117
Schodolez - vrátnica, blok A
MAGic 14 Plus Pro - zväčšovací program s hlasovou podporou
Skenovacie pero ScanMarkerAirDeluxe
ClaroRead program pre dyslektikov a dysgrafikov - pre Windows
NEWTON Dictate 5 SK Professional - softvér na prevod hlasu do textu
Multifunkčná tlačiareň
Prenosný skener s duplexom