Prejsť na obsah
Dekanát FEI STU

Úradné hodiny:
pondelok – piatok: 09:30 – 12:00 hod.

Sekretariát dekana

Oddelenia a samostatné pracoviská riadené dekanom fakulty


Tajomník fakulty

Oddelenia a samostatné referáty riadené tajomníkom