Prejsť na obsah
Dekanát FEI STU

Úradné hodiny:
pondelok – piatok: 9:30 – 12:00 hod.

Vedúca oddelenia

Ing. Alena Marečková
tel.: +421/2/602 91 501
e-mail: alena.mareckova@stuba.sk

Personálny referát

JUDr. Gabriela Janíková
tel.: +421/2/602 91 454
e-mail: gabriela.janikova [at] stuba.sk


Janka Gogová
tel.: +421/2/602 91 591
e-mail: janka.gogova [at] stuba.sk

  • prijímanie, zmeny a ukončovanie pracovného pomeru zamestnancov a s tým súviasiace činnosti vo vzťahu k sociálnej a zdravotným poisťovniam

  • príprava podkladov pre vyhotovenie zamestnaneckých preukazov a ITIC preukazov

  • zadávanie zamestnancov do stravného systému KREDIT


Referát ekonomiky práce a sociálnych činností

Katarína Lietavová

tel.: +421/2/602 91 319
e-mail: katarina.lietavova[at] stuba.sk

  • zabezpečovanie odmeňovania, zmien platov, všetkých druhov príplatkov vrátane vyhotovovania rozhodnutí o plate zamestnancom fakulty

  • zabezpečovanie a príprava podkladov pre výplatu všetkých druhov odmien

Gabriela Stríbrnská
tel.: +421/2/602 91 681
e-mail: gabriela.stribrnska [at] stuba.sk

  • zabezpečuje a vykonáva administratívne práce súvisiace s výberovým konaním na obsadzovanie voľných pracovných miest
  • zabezpečuje realizáciu a spracovanie  dohôd o vykonávaní prác mimo pracovného pomeru

Referát mzdového učtovníctva

  • likviduje a spracováva príjmy zamestnancov fakulty a s tým súvisiace odvodové povinnosti za zamestnanca a zamestnávateľa

  • vykonáva ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie a ročné zúčtovanie dane

  • vyhotovuje evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia


Katarína Čásarová
tel.: +421/2/602 91 721
e-mail: katarina.casarova [at] stuba.sk