Prejsť na obsah
Dekanát FEI STU

RNDr. Eva Kopuncová
tel.: 02 602 91 691
e-mail: eva.kopuncova [at] stuba.sk

Nina Holičová
tel.: 02 602 91 751
e-mail: nina.holicova [at] stuba.sk

Mgr. Etela Bránická
tel.: 02 602 91 691
e-mail: etela.branicka [at] stuba.sk

Mariana Kirová
tel.: 02 602 91 391
e-mail: mariana.kirova [at] stuba.sk

Renáta Pevná
tel.: 02 602 91 391
e-mail: renata.pevna [at] stuba.sk

  • vykonávanie pravidelnej kontroly plnenia rozpočtu v príjmovej, ako aj výdavkovej časti,
  • vykonávanie úkonov spojených s finančnou kontrolou a kontrolou hospodárenia na svojej úrovni,
  • sledovanie rozpočtu fakulty na ekonomickom softvéri podľa jednotlivých zdrojov financovania, pracovísk (účtovných stredísk) a zákaziek,
  • evidencia a zabezpečovanie procesu schvaľovania objednávok a záväzkov podľa jednotlivých zdrojov financovania,
  • spracovanie dokladov o drobnom nákupe (otváranie stálych a jednorazových záloh, kontrola vyúčtovania, vedenie evidencií, vrátenie záloh na konci kalendárneho roka, rozúčtovanie dokladov o drobnom nákupe).