Prejsť na obsah
Dekanát FEI STU

Martina Hlinková
tel.: 02 602 91 301, 0940 510 081
e-mail:  martina.hlinkova [at] stuba.sk

  • zabezpečuje administratívne práce asistenta tajomníka fakulty
  • zabezpečuje konzultačnú činnosť pre oblasť verejného obstarávania a elektronického kontraktačného systému (EKS)
  • zabezpečuje agendu tuzemských pracovných ciest