Prejsť na obsah
Dekanát FEI STU

Martina Hlinková
tel.: 02 602 91 301
e-mail:  martina.hlinkova [at] stuba.sk

  • zabezpečuje administratívne práce asistenta tajomníka fakulty
  • zabezpečuje konzultačnú činnosť pre oblasť verejného obstarávania a elektronického kontraktačného systému (EKS)
  • zabezpečuje agendu tuzemských pracovných ciest

Ing. Alena Marečková
tel.: 02 602 91 501
e-mail: alena.mareckova [at] stuba.sk

  • zabezpečuje podpornú činnosť pri implementácii legislatívnych zmien
  • supervízia outsorcingových zmluvných vzťahov fakulty

Mgr. Peter Turi Nagy
tel.: 0904 166 882
e-mail: peter.turinagy [at] stuba.sk

  • marketing a príprava marketingovej komunikácie fakulty
  • PR a komunikácia s médiami

Monika Michálková
tel.: 0949 173 200 
e-mail: monika.michalkova [at] stuba.sk

  • spravuje fakultný HUB
  • zabezpečuje spoluprácu s praxou