Prejsť na obsah
Dekanát FEI STU

Slavomíra Mészárosová
tel.: 02 602 91 825
e-mail: slavomira.meszarosova [at] stuba.sk

  • spravuje agendu registratúrnych záznamov
  • zabezpečuje zverejňovanie zmlúv a archivuje originály hospodárskych a iných zmlúv
  • zabezpečuje zverejňovanie informácií a materiálov o činnosti fakulty a profilových aktivitách na webovej stránke fakulty