Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Archív aktualít

 • 02.04.2020
 • 31.03.2020
 • 30.03.2020
  • Moderná výučba: FEI online

   Fakulta elektrotechniky a informatiky STU vyriešila súčasnú situáciu spôsobenú karanténnymi opatreniami rýchlym prechodom na online spôsob výučby.

    
 • 16.03.2020
  • Výberové konanie na obsadenie riaditeľa/-ky strediska

   Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU (ďalej len FEI STU) zastúpená dekanom, so sídlom Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava v súlade § 32 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie.

    
 • 09.03.2020
 • 06.03.2020
  • ELITECH '20

   22. ročník konferencie pre študentov doktorandského štúdia technických študijných odborov, ktorá sa zameriava na rozvoj ich publikačných, prezentačných a komunikačných zručností.

    
 • 24.02.2020
  • ADEPT 2020

   Medzinárodná konferencia o pokroku v elektronických a fotonických technológiách sa bude konať v Novom Smokovci v dňoch 8. - 11. júna 2020.

    
 • 19.02.2020
  • Prihlášky na štúdium

   Informácie pre uchádzačov o štúdium prvého ročníka. Prijímacie konanie na bakalárske štúdium v akademickom roku 2020/2021 je bez prijímacej skúšky.  Prihlášku si môžete podať do 30. 04. 2020.

    
 • 13.02.2020
  • Prihláste sa na Kozmické inžinierstvo

   FEI  STU otvára v akademickom roku 2020/2021 nový inžiniersky aj doktorandský študijný program Kozmické inžinierstvo. Prihlásiť sa môžete do 31. 5. 2020.

    
  • Profesor Slugeň bol hosťom Borisa Filana

   Prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. z ÚJFI FEI STU bol hosťom relácie Pálenica Borisa Filana, kde sa rozprávali nielen o jadrovej energetike. 

    
 • 12.02.2020
  • Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ) 2020

   Na prehliadku prác ŠVOČ sa môže prihlásiť študent z ľubovoľného ročníka bakalárskeho a inžinierskeho štúdia s prácou, ktorú vypracoval samostatne, alebo pod vedením pedagogických a výskumných pracovníkov ústavov FEI STU, prípadne významných odborníkov z praxe.

    
 • 08.01.2020
  • 26th APCOM Conference

   APPLIED PHYSICS OF CONDENSED MATTER 2020 (APCOM 2020) is the 26th international
   conference in the series of events started in the year 1995 with the workshop "Solid State Physics and Radioactive Irradiation".