Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Archív aktualít

 • 12.12.2019
 • 11.12.2019
  • Navždy nás opustil profesor Krempaský

   Vo veku 88 rokov nás 6.12.2019 navždy opustil prof. RNDr. Július Krempaský, DrSc. Posledná rozlúčka bude vo štvrtok 12. decembra o 14.00  v Katedrále sv. Šebastiána (Pekná cesta 2) v Bratislave-Krasňanoch.

    
 • 10.12.2019
 • 05.12.2019
 • 04.12.2019
  • Župan BSK navštívil Ústav elektroniky a fotoniky FEI STU

   Dňa 29. 11. 2019 Ústav elektroniky a fotoniky FEI STU s radosťou privítal župana BSK, pána Mgr. Juraja Drobu, MBA, MA. Úvodné stretnutie prebehlo v knižnici riaditeľstva ústavu, kde riaditeľ ústavu, prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. spolu s ďalšími kolegami odprezentovali oblasti, ktorými sa ústav zaoberá.

    
 • 25.11.2019
  • Projekt UltimateGaN získal cenu futurezone Award 2019

   Dňa 21. 11. 2019 sa vo Viedni konalo slávnostné odovzdávanie cien futurezone Award 2019. Na tomto podujatí bola prvýkrát udelená cena za inováciu roka v sekcii 5G sietí. Víťazom v tejto kategórii sa stal výskumný projekt UltimateGaN spoločného európskeho podniku ECSEL JU, ktorého partnerom je aj Ústav elektroniky a fotoniky FEI STU v Bratislave. Cenu prevzali Infineon a TU Graz, ktorí projekt nominovali.

    
 • 22.11.2019
  • Oslavy 60. výročia automatizácie na FEI STU v Bratislave

   Pri príležitosti 60. výročia výučby v kybernetike Ústav robotiky a kybernetiky zorganizoval stretnutie za účasti rektora STU v Bratislave, dekana FEI STU v Bratislave, jedného zo zakladateľov kybernetiky na Slovensku prof. Ing. Juraja Bízika, DrSc. a hostí zo slovenských univerzít a spolupracujúcich firiem.

    
 • 21.11.2019
  • Študenti pred tridsiatimi rokmi vstúpili do štrajku

   NEŽNÁ REVOLÚCIA: Oslavujeme 30 rokov slobody. Dnes je to presne tridsať rokov odvtedy, čo študenti našej fakulty vydali prehlásenie a následné vyhlásenie, v ktorom odsúdili brutálny zásah komunistického režimu voči študentom na pražskej Národní třídě a vstúpili do štrajku.

    
 • 18.11.2019
  • Prvé dni revolučných premien na Elektrotechnickej fakulte SVŠT
   NEŽNÁ REVOLÚCIA: Oslavujeme 30 rokov slobody.
   Prečítajte si dobový článok o dianí na našej fakulte v novembri 1989, ktorý vyšiel tesne po Nežnej revolúcii v časopise Technika. Jeho autorom je jeden z aktérov demokratických zmien na EF SVŠT Doc. Hörmann.
    
 • 07.11.2019
  • InQb Hackathon študentov ÚRK FEI STU

   Univerzitný technologický inkubátor STU InQb, Henkel Slovensko a Ústav robotiky a kybernetiky FEI STU spojili svoje sily a odštartovali svoj historicky prvý hackathon, podujatie, počas ktorého mali účastníci vymyslieť užitočné a aplikovateľné riešenie.

    
 • 16.10.2019
  • Odovzdali sme štipendiá za Matematiku 2

   V rámci projektu VÚB ambasádor, ktorý je podporovaný Nadáciou VÚB, sme odovzdávali štipendiá za vynikajúce študijné výsledky na predmete Matematika 2. Na získanie štipendia bolo potrebných aspoň 98 zo 100 možných bodov. Gratulujeme oceneným študentom!

    
 • 01.10.2019
  • Pozvánka na medzinárodnú konferenciu IEEE Cybernetics and Informatics (K&I’20)

   Tradičná, v poradí už 30. medzinárodná konferencia Kybernetika a informatika ´20 / IEEE Cybernetics & Informatics (K&I‘20), ktorú organizuje Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku pri SAV (SSKI) pod záštitou FEI STU, sa bude konať v dňoch 29.1. – 1.2.2020 v Hoteli Soláň, Velké Karlovice v Českej republike.

    
 • 19.09.2019
  • Cena MEDIREX GROUP ACADEMY za diplomovú prácu

   V rámci oceňovania diplomových prác neziskovou organizáciou MEDIREX GROUP ACADEMY n.o. sa mohli zapojiť študenti spolupracujúcich fakúlt, t. j. Lekárskej i Prírodovedeckej fakulty UK, UPJŠ a FEI STU v Bratislave s témou Diplomovej práce z oblasti laboratórnej medicíny.