Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Archív aktualít

 • 09.10.2018
 • 05.10.2018
  • Pocta prof. Ing. Václavovi Kalašovi, DrSc.

   Dňa 28.9.2018 sme si pripomenuli nedožité 90. narodeniny akademika prof. Ing. Václava Kalaša, DrSc., významnej osobnosti vo vývoji automatizácie a robotizácie na Slovensku, spoluzakladateľa Katedry automatizácie a regulácie EF SVŠT a jej prvého vedúceho, bývalého dekana našej fakulty.

    
  • 24. októbra 2018 - Deň otvorených dverí FEI STU

   Príď sa zoznámiť s ponukou štúdia na FEI STU. Všetko o prijímacom konaní, štúdiu a tvojom budúcom uplatnení, ale aj o vybavení školy a širokých možnostiach sebarealizácie študentov.

    
 • 03.10.2018
  • Memorandum o spolupráci s FERIT Osijek

   Dekani fakúlt elektrotechniky prof. Miloš Oravec a prof. Drago Žagar podpísali 24. 9. 2018 na pôde FEI STU v Bratislave memorandum o spolupráci.

    
 • 19.09.2018
 • 04.09.2018
 • 15.06.2018
  • GDPR a Podmienky ochrany súkromia na STU

   V týchto podmienkach ochrany súkromia Vám chceme poskytnúť podrobné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov z našej strany. Tieto podmienky ochrany súkromia vysvetľujú transparentným a prehľadným spôsobom informácie podľa článku 13 a 14 GDPR Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „GDPR“) príp. § 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).

    
 • 24.05.2018
  • Vízie Smart miest v kontexte inteligentných sietí

   Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI) STU v Bratislave dlhodobo rôznymi aktivitami prispieva k popularizácii technického školstva. Je to napríklad organizovanie kurzov, popularizačných prednášok, dní otvorených dverí, workshopov a podobne. Organizovanie vedecko-popularizačných prednášok pre žiakov stredných škôl má zároveň ambíciu motivovať k štúdiu na technických vysokých školách.

    
 • 05.12.2016