Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Archív aktualít

 • 16.10.2019
  • Odovzdali sme štipendiá za Matematiku 2

   V rámci projektu VÚB ambasádor, ktorý je podporovaný Nadáciou VÚB, sme odovzdávali štipendiá za vynikajúce študijné výsledky na predmete Matematika 2. Na získanie štipendia bolo potrebných aspoň 98 zo 100 možných bodov. Gratulujeme oceneným študentom!

    
  • Pozvánka na zasadnutie Akademickej obce FEI STU

   Dekan FEI STU a  predseda Akademického senátu FEI STU si Vás pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie dovoľujú pozvať na výročné zasadnutie Akademickej obce Fakulty elektrotechniky a  informatiky STU v Bratislave.

    
 • 02.10.2019
 • 01.10.2019
  • Pozvánka na medzinárodnú konferenciu IEEE Cybernetics and Informatics (K&I’20)

   Tradičná, v poradí už 30. medzinárodná konferencia Kybernetika a informatika ´20 / IEEE Cybernetics & Informatics (K&I‘20), ktorú organizuje Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku pri SAV (SSKI) pod záštitou FEI STU, sa bude konať v dňoch 29.1. – 1.2.2020 v Hoteli Soláň, Velké Karlovice v Českej republike.

    
 • 30.09.2019
 • 19.09.2019
  • Cena MEDIREX GROUP ACADEMY za diplomovú prácu

   V rámci oceňovania diplomových prác neziskovou organizáciou MEDIREX GROUP ACADEMY n.o. sa mohli zapojiť študenti spolupracujúcich fakúlt, t. j. Lekárskej i Prírodovedeckej fakulty UK, UPJŠ a FEI STU v Bratislave s témou Diplomovej práce z oblasti laboratórnej medicíny.

    
 • 18.09.2019
  • NŠP - nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium

   V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové pobyty počas letného semestra akademického roku 2019/2020.

    
 • 05.12.2016