Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Archív aktualít

 • 08.01.2020
  • 26th APCOM Conference

   APPLIED PHYSICS OF CONDENSED MATTER 2020 (APCOM 2020) is the 26th international
   conference in the series of events started in the year 1995 with the workshop "Solid State Physics and Radioactive Irradiation".

    
 • 19.12.2019
 • 16.12.2019
 • 04.12.2019
  • Župan BSK navštívil Ústav elektroniky a fotoniky FEI STU

   Dňa 29. 11. 2019 Ústav elektroniky a fotoniky FEI STU s radosťou privítal župana BSK, pána Mgr. Juraja Drobu, MBA, MA. Úvodné stretnutie prebehlo v knižnici riaditeľstva ústavu, kde riaditeľ ústavu, prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. spolu s ďalšími kolegami odprezentovali oblasti, ktorými sa ústav zaoberá.

    
 • 20.11.2019
  • Výberové konanie na obsadenie 1 miesta odborného asistenta

   Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU zastúpená dekanom, so sídlom Ilkovičova  3, 812 19  Bratislava v súlade  § 77, ods. 1 a 2  zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách  v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie:

    
 • 01.10.2019
  • Pozvánka na medzinárodnú konferenciu IEEE Cybernetics and Informatics (K&I’20)

   Tradičná, v poradí už 30. medzinárodná konferencia Kybernetika a informatika ´20 / IEEE Cybernetics & Informatics (K&I‘20), ktorú organizuje Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku pri SAV (SSKI) pod záštitou FEI STU, sa bude konať v dňoch 29.1. – 1.2.2020 v Hoteli Soláň, Velké Karlovice v Českej republike.