Prejsť na obsah
Dianie na FEI

1. – 3. júna 2016

sa v Hoteli Radisson Blu Carlton v Bratislave koná Medzinárodné sympózium o vzdelávaní v oblasti automatického riadenia (ACE´16) pod záštitou International Federation of Automatic Control (IFAC).

Organizátormi podujatia sú Slovenská e-akadémia, n.o., Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku pri SAV (SSKI) a Slovenská technická univerzita v Bratislave.

Bližšie informácie sú na web stránke sympózia: www.ace2016.sk.