Prejsť na obsah
Dianie na FEI


Organizáciou 20. konferencie slovenských fyzikov Slovenská fyzikálna spoločnosť pokračuje v tradícii pravidelných konferencií a prispieva k vytvoreniu čo najlepších podmienok pre vzájomnú výmenu informácií o najnovších výsledkoch fyzikálneho výskumu, ich vplyvu na spoločnosť a významu pre výučbu fyziky na slovenských školách všetkých stupňov. Dôležité sú tiež témy, ktoré zaujímajú fyzikálnu a technickú obec na Slovensku, ako sú účasť na vytváraní spoločného európskeho výskumného priestoru, využívanie grantových nástrojov (najmä APVV a štrukturálne fondy) a účasť na 7. rámcovom programe EÚ. Okrem učiteľov a pracovníkov vedy a techniky môžu získať aj študenti a doktorandi informácie pre svoj odborný rast.

Termín konania: 2. – 5. septembra 2013  
Miesto konania: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava
Organizátor: ÚJFI FEI STU
Spoluorganizátor: Slovenská fyzikálna spoločnosť
Kontaktná osoba: prof. Ing. Július Cirák, CSc.
(02) 602 91 138, 0908 457 254
julius.cirak [at] stuba.sk