Prejsť na obsah
Dianie na FEI


Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva pozýva na popularizačnú prednášku

prof. RNDr. Júliusa Krempaského, DrSc.

"5 základných fyzikálnych problémov"


Prednáška sa bude konať v utorok 12. marca 2013 o 16:00 hod.

                   v miestnosti: BC300 na FEI STU

Profesor Krempaský sa v roku 1949 rozhodol pre štúdium fyziky na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Štúdium ukončil v roku 1953, ale už počas štúdií bol asistentom na katedre fyziky na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej. Tu nakoniec ostal počas celej svojej profesionálnej pedagogickej kariéry. Július Krempaský ovplyvnil budovanie a formovanie vedy a nepriamo aj elektrotechnického priemyslu na Slovensku. Je spoluautorom šiestich patentov, neúnavným propagátorom vedy a jej uplatnenia v živote.