Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Vo funkčnom období 2019 – 2023 povedie STU v Bratislave prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.

Akademický senát STU ho zvolil za kandidáta na rektora STU na svojom zasadnutí dňa 3. decembra  2018.

Miroslav Fikar v súčasnosti pôsobí ako riaditeľ Ústavu informatizácie, automatizácie a matematiky FCHPT STU.
Viac o jeho programe si môžete prečítať tu.


Výsledky volieb a zápisnica zo zasadnutia AS STU