Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Spolok absolventov a priateľov FEI STU (EF SVŠT)

srdečne pozýva na prednášku

doc. Ing. Ladislava Hudeca, PhD.

Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky FIIT STU

pod názvom:

Ako zvýšiť našu počítačovú bezpečnosť

Prednáška sa koná

v stredu 15. novembra 2017 o 14:00 hod.
v posluchárni AB 150 na FEI STU

Pozvánka a tézy prenášky jpg (243 kB)