Prejsť na obsah
Dianie na FEI

 

Vďaka dlhodobej spolupráci Ústavu automobilovej mechatroniky FEI STU a spoločnosti TESTEK a.s. na výskume a vývoji sa podarilo do používania uviesť novú aplikáciu mSTK určenú na zefektívnenie a stransparentnenie kontroly áut STK. Aplikácia umožňuje automatizované čítanie chybových kódov palubnej diagnostiky OBD a od 01. 01. 2020 je jej využívanie súčasťou technických kontrol na Slovensku.


 


 Úspešný projekt vzbudil záujem aj v zahraničí, téme sa venovala aj bruselská medzinárodná organizácia v oblasti kontroly vozidiel CITA v magazíne CITA NewsRelease.

Aplikácia pre mobilné zariadenia s operačným systémom Android sa používa počas technickej kontroly na zdokumentovanie VIN čísla vozidla, jeho odometra a zároveň na načítanie chybových kódov vozidla. Všetky údaje sú odosielané na server technických kontrol, kde sa archivujú na prípadnú spätnú kontrolu.Technik po prihlásení do mSTK uvidí zoznam svojich rozpracovaných vozidiel. Po rozkliknutí konkrétneho vozidla sa zobrazí obrazovka s ID kódom technickej kontroly a čiarový kód, ktorý je možné načítať niektorými ďalšími zariadeniami technickej kontroly, napríklad valcovou skúšobňou bŕzd. Spárovanie ID kódu technickej kontroly s vozidlom potom v aplikácii prebieha jednoduchým odfotením identifikačné číslo vozidla a stavu jeho odometra. Akcia je indikovanú farbou príslušného tlačidla.

 Na čítanie chybových kódov pomocou palubnej diagnostiky sa používa zariadenie ELM327, dostupné a rozšírené zariadenie, ktoré je schopné čítať chybové kódy vozidla pomocou OBD II portu. Využíva pri tom voľne dostupné komunikačné protokoly OBD II, ktoré boli na účely pravidelnej kontroly vozidiel a najmä ich emisií vytvorené a nie je potrebné špeciálne zariadenie pre každú značku vozidla. Z neho mSTK dáta automaticky zaznamená cez Bluetooth.

ELM327

ÚAMT FEI STU a TESTEK, a.s. už v súčasnosti pracujú na rozšírení aplikácie o možnosť priameho testovania bŕzd vo vozidlách, ktoré nie je možné otestovať štandardným spôsobom a na ktoré sa používajú zariadenia založené na meraní pomocou akcelerometra.

Keďže dnes sa senzor zrýchlenia v 3 osiach nachádza v každom smartfóne, po vytvorení adekvátneho softvéru vedcami z FEI ním bude možné tieto merania robiť. Testy ukázali, že výsledky získané pomocou pripravovanej funkcionality mobilnej aplikácie mSTK sú rovnaké s dnes používanými a schválenými decelometrami.

 Nízka cena a vysoká mobilita riešenia od ÚAMT prinesie mnoho výhod. Umožní staniciam STK bez vysokých nákladov robiť merania viacerých vozidiel naraz a vďaka okamžitému odosielaniu nameraných dát z telefónu spolu so súradnicami GPS umožní vykonať STK aj v teréne. Použitie aplikácie mSTK zníži náklady staníc STK  a  zároveň veľmi zefektívni ich prácu.