Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Štúdium vytvára predpoklady získania a doplnenia odborných i špecializovaných vedomostí z bezpečnostných systémov, havárií a nehôd, spoľahlivosti, legislatívy, ľudského faktora, bezpečnosti technologických a elektrických častí JE, chemických a materiálových aspektov, zneškodnovania RAO ako aj vyhoreného jadrového paliva, činnosti jadrovoenergetických zariadení, radiačnej ochrany a ekologických aspektov. Dva predmety budú čiastočne prednesené v anglickom jazyku, podobne ako výklad i komunikácia počas pracovnej cesty vo Švačiarsku.


Termín konania
  06. 02. - 10. 12. 2012
Miesto konania
  Prvé sústredenie: 6. až 10. 02. 2012, druhé sústredenie: 12. až 16. 03. 2012,
skúšky za prvý semester: 26. 03. 2012;
tretie sústredenie: 03. až 07. 09. 2012; štvrté sústredenie: 01. až 05. 10. 2012;
skúšky za druhý semester: 15. 10. 2012 ako aj obhajoba záverečných prác: 10. 12. 2012 sa uskutoční v miestnosti A 518 STU FEI a podľa potreby aj v miestnostiach A 501 a A 616.
Usporiadateľ
  STU FEI, ÚJFI
Kontaktná osoba
  doc. Ing. Ján Haščík, PhD.; 602 91 289; jan.hascik [at] stuba.sk