Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Vďaka Slovenským elektrárňam môžu vysokoškoláci zo škôl s technickým zameraním za svoju kvalitnú záverečnú prácu získať nielen finančnú odmenu, ale aj priestor na svoju prezentáciu a príležitosť stretnúť sa s odborníkmi z energetického sektora či získať nové vedomosti a kontakty pre ďalšie štúdium a kariéru.


Ukáž, čo sa v tebe skrýva a nechaj to za seba povedať tvojou záverečnou prácou!


Ceny Aurela Stodolu udelíme za:

  • zaujímavú bakalársku prácu v sume 500 eur
  • výbornú diplomovú prácu v sume 1 000 eur
  • vynikajúcu dizertačnú prácu v sume 1 500 eur