Prejsť na obsah
Dianie na FEI

V rámci oceňovania diplomových prác neziskovou organizáciou MEDIREX GROUP ACADEMY n.o. sa mohli zapojiť študenti spolupracujúcich fakúlt, t. j. Lekárskej i Prírodovedeckej fakulty UK, UPJŠ a FEI STU v Bratislave s témou Diplomovej práce z oblasti laboratórnej medicíny.


Ocenené boli najlepšie práce, medzi ktorými bola aj práca študenta robotiky a kybernetiky Ondreja Zsírosa. Školiteľom diplomovej práce bol Ing. Slavomír Kajan, PhD.

Gratulujeme!