Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dňa 27. 9. 2017 udelila primátorka mesta Banská Štiavnica Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave cenu za hlásenie sa k duchovnému dedičstvu Banskoštiavnickej baníckej akadémie a šírenie dobrého mena mesta Banská Štiavnica doma a v zahraničí.

Toto významné ocenenie bolo slávnostne udelené na Mestskom úrade v Banskej Štiavnici do rúk dekana FEI STU v Bratislave prof. Miloša Oravca. Prítomní boli aj ďalší zástupcovia FEI STU v Bratislave, ako aj niektorých iných fakúlt zo Slovenska.

Udelenie ceny predchádzalo konferencii História, súčasnosť a budúcnosť elektrotechniky na Slovensku, ktorá sa uskutočnila v dňoch 27. - 28. 9. 2017 v Banskej Štiavnici. Organizovali ju Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita vo Zvolene a Slovenský výbor Svetovej energetickej rady pod záštitou prezidenta SR pána Andreja Kisku, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, dekana FEI STU v Bratislave Miloša Oravca a primátorky mesta Banská Štiavnica Nadeždy Babiakovej.

image

Cena primátorky

foto

Prof. Dr. Ing. Miloš Oravec (Dekan FEI STU v Bratislave) pri preberaní „Ceny primátorky mesta“

foto

Medaila