Prejsť na obsah
Dianie na FEI

 

Spoločnosť pre otvorené informačné technológie (SOIT, http://www.soit.sk ) a česká spoločnosť Liberix (http://www.liberix.cz ) vyhlasujú druhý ročník Ceny SOIT a Liberixu za najlepšiu študentskú prácu súvisiacu s otvoreným a slobodným softvérom.


Súťaže sa môžu zúčastniť autori bakalárskych a diplomových prác obhájených v r. 2009 a novších. Práce možno zasielať
do 8. júna 2011
na stránke https://ossconf2011.soit.sk/submit alebo mailom na adresu cena [at] soit.sk .

Cena bude odovzdaná v rámci programu konferencie OSSConf2011, ktorá bude zameraná na otvorený softvér a príbuzné oblasti a ktorá sa uskutoční 6. - 9. 7. 2011 v Žiline.

Laureáti Ceny za rok 2010


Tento oznam možno brať aj ako pozvánku na konferenciu, či už v roli poslucháča alebo prezentujúceho.

Organizačný výbor OSSConf2011