Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. v súťaži, ktorú vypísal výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru Literárneho fondu, získal Cenu za vedeckú a odbornú literatúru v kategórii prírodných a matematických vied so svojou knihou „Úvodom k jadru“.

Cena za vedeckú a odbornú literatúru je prejavom verejného uznania za vytvorenie vynikajúceho pôvodného knižného vedeckého alebo odborného diela.


Kniha prof. Ing. Vladimíra Slugeňa, DrSc. z Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva.


Gratulujeme!