Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Diagnostika elektrických strojov a izolačných systémov v elektrotechnike a energetike

I. medzinárodná vedecká konferencia DEMISEE 2016

Termín konania: 20. - 22. 6. 2016
Miesto konania: Hotel Podjavorník, Popradno - Považská Bystrica
Usporiadateľ: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky FEI STU Bratislava,
Katedra merania a aplikovanej elektrotechniky EF UNIZA Žilina
Kontaktná osoba: doc. Ing. Michal Váry, PhD., michal.vary@stuba.sk