Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Centrum vedecko-technických informácií SR, ako riešiteľ projektu NISPEZ (Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja v SR – prístup k elektronickým informačným zdrojom), každoročne vyhodnocuje spokojnosť/nespokojnosť s ponukou e-zdrojov, prípadne návrhy na zmenu portfólia e-zdrojov, ktoré potrebujete pri svojej práci. Výsledky prieskumu môžu byť jedným z faktorov, ktoré pomôžu skvalitňovať ponuku e-zdrojov v ďalšom období realizácie projektu,  ako aj zabezpečiť jeho udržateľnosť resp. jeho pokračovanie – v rámci projektu NISPEZ II.

Prosíme o vyplnenie a odoslanie elektronického dotazníka.

Dotazník je prístupný na adrese: http://iankety.sk/dotaznik/296889023/. Spúšťa sa kliknutím na tlačidlo Štart, jeho vyplnenie zaberie maximálne 5 minút. Na webovej stránke bude dostupný do 31. decembra 2013.

Výsledky prieskumu budú uverejnené na webovej stránke projektu NISPEZNISPEZ II.