Prejsť na obsah
Dianie na FEI

FEI STU Bratislava už tradične vyhlasuje fakultnú prehliadku prác

Š V O Č

Pozývame Vás na fakultné kolo v sekcii č. 6:

Ekonómia, manažment a humanitné vedy,

ktoré sa bude konať dňa

29. apríla 2009

Na prehliadku prác Š V O Č sa môže prihlásiť študent z ľubovoľného ročníka bakalárskeho aj inžinierskeho štúdia s prácou - formou odborného článku ktorú vypracoval samostatne, alebo pod vedením niektorého z pracovníkov tejto, alebo inej katedry, prípadne na inom odbornom pracovisku. Práca musí obsahovať tématiku z odborov EKONÓMIA, MANAŽMENT alebo HUMANITNÉ VEDY.

Študenti sa môžu prihlásiť na prehliadku prác:

  •  predbežne do: 3. 4. 2009 a záväzne do: 14. 4. 2009 u tajomníka ŠVOČ
    (Pavel Hoffmann, tel. 602 91 822, konzultačné hodiny na FEI, C 615 - streda 13,00 - 15,00 a na Vazovovej ul. na prízemí vľavo v zadnej chodbe č 9/4 - utorok 14,00 - 16,00), alebo na mailovej adrese: pavel.hoffmann@stuba.sk Treba uviesť:
  •  autor: meno, ročník, odbor, osobné číslo,
  •  názov práce, (aj predbežný) konzultant-vedúci práce, katedra

Práce (článok) treba odovzdať do : 20. apríla 2009 tajomníkovi ŠVOČ.

Pokyny pre vypracovanie prác:

Práca = článok - v rozsahu max 6 strán upravte podľa vzoru na http://www.fei.stuba.sk/docs//2009/format_clanku_2009.doc. Článok treba odovzdať v elektronickej podobe.

Ing. Pavel Hoffmann