Prejsť na obsah
Dianie na FEI

kurz – XII. beh

Cieľom kurzu je vysvetliť princípy a metódy potláčania nežiaduceho elektromagnetického ovplyvňovania, zásady konštrukcie elektronických zariadení, ktoré je potrebné dodržať, aby boli splnené požiadavky kladené európskymi a novozavádzanými STN normami na úrovne emisií rušenia a odolnosť voči rušeniu.

Termín konania
  15. – 17. 6. 2010 prednášky
18. 6. 2010 praktické ukážky v Laboratóriu EMC
Miesto konania   Fakulta elektrotechniky a informatiky STU,
Katedra merania
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava
Usporiadateľ   doc. Ing. Karol Kováč, PhD.
Kontaktná osoba   Karol Kováč, 02/602 91 631, karol.kovac@stuba.sk
Ružena Nagyová, 02/602 91 152, 654 29 600 ruzena.nagyova@stuba.sk