Prejsť na obsah
Dianie na FEI

pre konštruktérov elektronických systémov
kurz - XIV. beh

Cieľom kurzu je vysvetliť princípy a metódy potláčania nežiaduceho elektromagnetického ovplyvňovania, zásady konštrukcie elektronických zariadení, ktoré je potrebné dodržať, aby boli splnené požiadavky kladené európskymi a novozavádzanými STN normami na úrovne emisií rušenia a odolnosť voči rušeniu.

Termín konania:
12. - 14. 6. 2012 prednášky
15. 6. 2012 praktické ukážky v Laboratóriu EMC
Miesto konania:
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU,
Ústav elektrotechniky
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava
Usporiadateľ: doc. Ing. Karol Kováč, PhD.
Ústav elektrotechniky, Oddelenie meracej techniky
Kontaktná osoba:
Karol Kováč, 02/602 91 631, karol.kovac@stuba.sk
Ružena Nagyová, 02/602 91 152, 654 29 600 ruzena.nagyova@stuba.sk