Prejsť na obsah
Dianie na FEI

26. mája 2010

Zameranie konferencie

Konferencia je určená pre študentov III. stupňa štúdia technických študijných odborov a je zameraná na rozvoj ich publikačných, prezentačných a komunikačných zručností. Účastníkom poskytuje fórum na výmenu informácií a skúseností z oblasti teoretickej a experimentálnej výskumnej práce ako aj priestor pre neformálnu diskusiu a nadviazanie odborných kontaktov.

Tematické okruhy

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná matematika
 • Aplikovaná mechanika
 • Automatizácia a riadenie
 • Elektroenergetika
 • Fyzika
 • Jadrová technika a energetika
 • Elektrotechnika
 • Materiály a technológie
 • Mechatronika
 • Meracia technika
 • Mikroelektronika
 • Rádioelektronika
 • Robotika
 • Silnoprúdová elektrotechnika
 • Telekomunikácie
 • Teoretická elektrotechnika
 • Iné príbuzné smery

Termíny

Zaslanie návratky:   12. apríl 2010
Zaslanie príspevku:
    3. máj 2010
Oznámenie o prijatí príspevku:
  10. máj 2010
Konanie konferencie:   26. máj 2010

 
Informácie pre účastníkov

 • Rokovacím jazykom konferencie je angličtina. Na prezentáciu príspevku je vymedzených 10 minút, k dispozícii bude dataprojektor.
 • Zborník príspevkov bude vydaný v elektronickej forme na CD ROM. Výber príspevkov na konferenciu bude realizovaný na základe plného článku.
 • Plný článok v rozsahu 4-6 strán v PDF formáte napísaný v angličtine podľa dodanej šablóny (doc, 43kB) je potrebné zaslať na adresu alena.kozakova@stuba.sk do 3. mája 2010. 
 • Pre mimobratislavských účastníkov zabezpečíme ubytovanie v študentskom domove.
 • V prípade záujmu o účasť na konferencii zašlite, prosím, priloženú návratku (doc, 33kB) na adresu alena.kozakova@stuba.sk najneskôr do 12. apríla 2010.


Kontakt

doc. Ing. Alena Kozáková, PhD.
Ústav riadenia a priemyselnej informatiky, FEI STU, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava
E-mail: alena.kozakova@stuba.sk