Prejsť na obsah
Dianie na FEI

 

Medzinárodné vedecké podujatie ENERGETIKA 2011 zastrešuje dve medzinárodné vedecké konferencie: Energetika Ekológia - Ekonomika 2011 a Obnoviteľné zdroje energie 2011. Hlavným cieľom podujatia je nadviazanie a prehĺbenie spolupráce, ako aj výmena informácií a skúseností medzi odborníkmi na energetiku z praxe, univerzít a výskumných pracovísk zo Slovenska i zo zahraničia. Podujatie má prispieť formou prednášok, prezentácií a diskusie k ďalšiemu rozvoju v oblasti prevádzky a riadenia energetických systémov, obnoviteľných zdrojov, ekológie a ekonomiky či energetiky.

Termín konania   07. 06. - 09. 06. 2011
Miesto konania  Vysoké Tatry - Tatranské Matliare 
Usporiadateľ  STU v Bratislave 
Spoluusporiadateľ  Zväz slovenských vedecko - technických spoločností, Národné centrum pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie, Slovenský výbor Svetovej energetickej rady WEC 
Kontaktná osoba   Doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD. 02/60291477 zaneta.eleschova [at] stuba.sk