Prejsť na obsah
Dianie na FEI
Miesto a termín konania:

Tatranské Matliare - Vysoké Tatry, Hotel Sorea Hutník
15. – 17. máj 2012


Organizátor:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Spoluorganizátori:
Zväz slovenských vedecko-technických spoločností
Národné centrum pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie
Slovenský výbor Svetovej energetickej rady
VUJE a. s.


Nadviazanie a prehĺbenie spolupráce, výmena informácií a skúseností medzi odborníkmi na energetiku z praxe, univerzít a výskumných pracovísk zo Slovenska i zo zahraničia. Podujatie má prispiet' formou prednášok, prezentácií a diskusie k ďalšiemu rozvoju v oblasti prevádzky a riadenia energetických systémov, obnoviteľných zdrojov, ekológie a ekonomiky energetiky.

Kontakt:
   Mgr. Miriam Szabová
0917 933 184, miriam.szabova@stuba.sk